Declaració d’accessibilitat

Immo Pargi SL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb la norma UNE-EN 301 549:2022 (versió oficial en espanyol de la Norma Europea EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al present web.

Característiques d’accessibilitat web

Creiem en proporcionar un entorn digital inclusiu on tothom pugui accedir al nostre contingut, productes i serveis independentment de les seves capacitats. El nostre compromís amb l’accessibilitat no consisteix només en el compliment, sinó en oferir una experiència excel·lent per a tots els usuaris.

Per complir amb això, el nostre objectiu és adherir-nos dins les nostres possibilitats a les Pautes d’accessibilitat al contingut web 2.1 (WCAG 2.1) del World Wide Web Consortium (W3C) al nivell AA.

És per això que:

  • Treballem per fer que el nostre lloc web sigui compatible amb la majoria de navegadors i dispositius.
  • El nostre lloc web està dissenyat per ser navegable amb el teclat.
  • Ens esforcem per mantenir un disseny coherent a tot el lloc web.
  • Comprovem les relacions de contrast entre els colors utilitzats.
  • Ens esforcem per complir amb tots els altres estàndards d’accessibilitat de l’WCAG (nivell AA).

Lector de pantalla i navegació per teclat

El nostre lloc web implementa la tècnica d’atributs ARIA (Aplicacions d’Internet enriquides i accessibles) per garantir que els usuaris amb dificultats visuals que utilitzen lectors de pantalla o el VoiceOver puguin llegir, comprendre i gaudir del lloc web.

Proporcionem dades significatives als lectors de pantalla utilitzant el conjunt d’atributs ARIA. Per exemple, proporcionem etiquetes de formulari precises; descripcions d’icones; orientació de validació per a entrades de formularis; rols d’elements com botons, menús, diàlegs modals (finestres emergents) i altres.

A més, les imatges disposen d’una etiqueta ALT (text alternatiu) amb descripció contextual sobre què es veu. A més, no s’han incrustat textos en imatges, sinó que tots els elements textuals són escrits en HTML per ser processats.

A més, el lloc web és operable mitjançant el teclat. Això inclou la capacitat de navegar pel lloc web usant les tecles Tab i Shift + Tab, operar menús desplegables amb les tecles de fletxa, tancar-los amb Esc, activar botons i enllaços usant la tecla Enter, navegar entre elements de ràdio i caselles de verificació usant les tecles de fletxa, i emplena’ls amb la barra espaiadora o la tecla Intro.

A més, els usuaris del teclat trobaran menús de navegació ràpida i d’omissió de contingut, disponibles com a primer element del lloc en navegar amb el teclat.

Suggeriments de millora d’accessibilitat web i serveis de suport

Valorem els vostres comentaris i sempre busquem millorar les nostres funcions d’accessibilitat. Si trobeu barreres d’accessibilitat o teniu suggeriments sobre com podem millorar, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@immopargi.com.

Per qualsevol dubte que tingueu navegant pel nostre web o per a qualsevol suggeriment de millora ens podeu contactar a:

Immo Pargi SL
info@immopargi.com
Carrer de la Torre de Taialà, 61
17007, Girona


Darrera revisió de la declaració: 8 de maig de 2024